Leda grupper

Här ser du exempel på kurser och workshops jag ger. Men ofta är det bättre med ett skräddarsytt upplägg. Boka ett möte med mig så ser vi på ditt och din organisations behov. Oavsett om vi väljer att samarbeta nu eller senare så kommer det kännas som välinvesterad tid.

Gruppdynamik och ledarskap

Utifrån Susan A. Wheelans modell Integrated Model of Group Development (IMGD) ser vi på gruppens utvecklingsfaser. Vad kräver de olika faserna av dig som ledare och hur kan du stötta gruppen till ett beteende som bidrar till en positiv utveckling?

  • Fas 1. Tillhörighet och trygghet
  • Fas 2. Opposition och konflikt
  • Fas 3. Tillit och struktur
  • Fas 4. Arbete och produktivitet
  • Fas 5. Avslut och upplösning

Jag har fått ett språk och ett system som underlättar när jag pratar om gruppdynamikens utveckling med mina kollegor.

Kursdeltagare på Gruppdynamik och ledarskap

Svåra samtal enklare

Ge dina svåra samtal en struktur och rollfördelning som bidrar till en verklig förändring. Ha samtal som tar hänsyn till både tanke och känsla, för din medarbetare och för dig.

Kom bättre ur motstånd och konflikt

Konflikter är en given del av alla grupprocesser. De kan bidra till lärande och mognad, och vara slitsamma för hela gruppen. Hur kan du stå stadigt genom dem och bidra till en bättre konfliktkultur i de grupper du leder?

Coacha medarbetare i vardagen

Sätt uppgiften i centrum. Prata om hur ni kan arbeta för att ta tillvara gruppens kompetens. Gå från att släcka bränder till att stötta processer.

Process för kreativa möten

Lär dig att leda möten under osäkerhet. När informationen är begränsad och du är beroende av att gruppen bidrar med sina olika perspektiv och sin lösningsförmåga. Träna på att hålla processen.

Personligt ledarskapsprogram

För dig som vill utvecklas som ledare. Utifrån vart du är på väg och vad du vill utveckla så utformar jag ett program med utbildning och individuell coachning.

Du påverkar både intensitet och innehåll, men ge dig själv de 6-12 månader som du behöver för att både träna och testa dina fördjupade kunskaper.

Bokningsregler

Kursavgift
Kursavgift är den avgift som har fastlagts av Elgborns att betalas för hela kursen. Kursavgiften ska vara betald senast vid den på fakturan angivna betalningsdagen. 

Antagning
När du har fått skriftlig bekräftelse på att du har fått en plats på kursen som du har sökt räknas du som antagen. 
Antagningen är bindande. Det betyder att du efter att ångerrätten löpt ut inte kan få kursavgiften tillbaka. Du kan lämna din plats till en vän eller kollega. Meddela isåfall Elgborns vem som kommer i ditt ställe.

Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om kursen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar löpt ut har kursdeltagaren accepterat att ångerrätten upphör att gälla i och med kursstart.

Betalning
Fakturan på kursavgiften ska vara reglerad senast angiven dag. För påminnelse utgår särskild förseningsavgift med 150 kronor samt ränta (referensränta +8%). 

Inställd kurs
Elgborns har rätt att ställa in en kurs på grund av för få anmälda deltagare. Anmäld deltagare kommer att bli erbjuden nya kursdatum alternativt full återbetalning av kursavgift.

Vi sparar dina uppgifter