Leda grupper

1
september2020
Ökad närvaro och motivation Ledarskapsfördjupning för lärare
Genom starkare nätverk och bättre relationer i gruppen ökar kursdeltagarnas närvaro och studiemotivation.
En introduktion till hur du som lärare kan avläsa nätverket inom gruppen och aktivt bidra till att stärka relationerna i gruppen.

Liten grupp: max 6 deltagare
Kaffe/te, frukt och kursmaterial ingår.
Sista anmälningsdag: 1 augusti

8.30-11.30Fjällgatan 23B
15
september2020
Den motvilliga mötesledarenFör dig som är duktig på helt andra saker men ibland får i uppdrag leda ett möte, en diskussion eller presentation. På en förmiddag kommer du att få den kunskap om grupper, ledarskap och presentationsteknik du behöver.

Liten grupp: max 6 deltagare
Kaffe/te, frukt och kursmaterial ingår.
Sista anmälningsdag: 1 augusti

8.30-11.30Fjällgatan 23B
29
september2020
Svåra samtal enklareLedarskapsfördjupning för lärare
Ge dina svåra samtal en struktur och rollfördelning som bidrar till en verklig förändring. Ha samtal som tar hänsyn till både tanke och känsla, för kursdeltagaren och för dig.

Liten grupp: max 6 deltagare
Kaffe/te, frukt och kursmaterial ingår.
Sista anmälningsdag: 1 september

8.30-11.30Fjällgatan 23B
17
november2020
Kom bättre ur motstånd och konfliktLedarskapsfördjupning för lärare
Konflikter är en given del av alla grupprocesser. De kan bidra till lärande och mognad, och vara slitsamma för hela gruppen. Hur kan du stå stadigt genom dem och bidra till en god hantering av konflikter i ditt klassrum?

Liten grupp: max 6 deltagare
Kaffe/te, frukt och kursmaterial ingår.
Sista anmälningsdag: 1 oktober


8.30-11.30Fjällgatan 23B
2022
Nya öppna kurser kommer nästa år

Att leda grupper

Leder du andra? Vi hjälper dig att utvecklas där du är. Du kommer att få teori och modeller av oss. Du tar med dig det som är aktuellt för dig och prövar nya beteenden på behörigt avstånd från dina verkliga grupper.

Vi arbetar med små grupper. Tillsammans skapar vi ett rum, ett laboratorium, för utforskande, utveckling och färdighetsträning.

Inför varje utbildning får du ett arbetsmaterial som värmer upp dig till att arbeta med temat på det sätt som är mest aktuellt för dig.

Malin Elgborn har som handledare, gruppterapeut och pedagog hjälpt hundratals personer att hitta sina sätt att leda grupp, genom ökad kunskap om grupper, ökad självkännedom och genom att träna, träna, träna ledarskap där de är.

Anmälan till höstens workshops

Bokningsregler

Kursavgift
Kursavgift är den avgift som har fastlagts av Elgborns att betalas för hela kursen. Kursavgiften ska vara betald senast vid den på fakturan angivna betalningsdagen. 

Antagning
När du har fått skriftlig bekräftelse på att du har fått en plats på kursen som du har sökt räknas du som antagen. 
Antagningen är bindande. Det betyder att du efter att ångerrätten löpt ut inte kan få kursavgiften tillbaka. Du kan lämna din plats till en vän eller kollega. Meddela isåfall Elgborns vem som kommer i ditt ställe.

Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om kursen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar löpt ut har kursdeltagaren accepterat att ångerrätten upphör att gälla i och med kursstart.

Betalning
Fakturan på kursavgiften ska vara reglerad senast angiven dag. För påminnelse utgår särskild förseningsavgift med 150 kronor samt ränta (referensränta +8%). 

Inställd kurs
Elgborns har rätt att ställa in en kurs på grund av för få anmälda deltagare. Anmäld deltagare kommer att bli erbjuden nya kursdatum alternativt full återbetalning av kursavgift.

Vi sparar dina uppgifter