Ledarskap för pedagoger

För dig som leder utbildningsgrupper.

Gruppdynamik och ledarskap för pedagoger – grund

När du som pedagog har en teoretisk förståelse för gruppens utveckling och kan motivera det du gör som ledare blir du mer fri att utforma ditt ledarskap på ett både mer personligt och effektivt sätt.

Ge arbetslaget en gemensam grund för att reflektera kring processerna i era grupper, få redskap att coacha varandra i vardagen och stå tryggare och mer kreativa genom läsårets olika utmaningar.

Målgrupp: Pedagoger, lärare och utbildare.
Mål: Du har en grundläggande kunskap om  gruppers utveckling utifrån IMGD och vad som krävs av ledarrollen i varje fas. Du har praktiska verktyg för hur du som ledare kan stötta gruppens utveckling.

Exempel på innehåll:
Grupputveckling enligt Susan A. Wheelans modell IMGD
Vad krävs av mig som ledare i gruppens olika faser?
Hur kan jag stötta gruppens utveckling?
Vad skiljer utbildningsgrupper från arbetsgrupper och team?
Reflektion kring egna exempel
Hantera motstånd och konflikt – fördjupning

Att bli bättre på att hantera konflikter är den utveckling som lärare oftast efterfrågar. God undervisning förutsätter samarbete och arbetsro i klassrummet. Lär dig mer om hur du leder gruppen dit.

Målgrupp: Pedagoger, lärare och utbildare.
Mål: Du har kunskap om konflikt som utvecklingsarena. Du har reflekterat kring ett eget case. Du har större beredskap att leda dig själv och din grupp genom konflikter.
Metod: Föreläsning varvas med reflektion, samtal och övningar. Du tar med dig ett exempel, ett case, från din vardag som blir en del av kursens material.

Exempel på innehåll:
Konflikt som en möjlighet till utveckling.
Nyfiken på konflikter.
Ta hand om mig själv som ledare.
Lära gruppen hantera sina konflikter.
Sakkonflikt vs personkonflikt
Gemensam reflektion kring egna case.
Ledarrollen och känslorna.
Konfliktens individer, grupp, organisation, samhälle.

Ökad motivation – fördjupning

Lär dig mer om vad forskningen säger kring motivation.


Jag erbjuder:
Heldagsworkshops med möjlighet till uppföljande handledning i mindre grupper
Halvdagsworkshops
Utvalda delar som inspirationsföreläsning. Jag skräddarsyr gärna ett upplägg som passar er verksamhet.

Om Malin Elgborn:
Jag är folkhögskollärare, gruppterapeut och utbildare. Jag tog min folkhögskollärarexamen 1999 och arbetade 2001-2010 vid Jakobsbergs folkhögkola, på Allmän kurs och Skrivarverkstaden. Jag har en master (MA) i psykodrama, en gruppterapeutisk metod som använder improviserad iscensättning av livsberättelser som verktyg. Jag har dryga tio års erfarenhet som marknadskommunikatör, framför allt inom offentlig verksamhet.