Pedagog

Casehandledning

Du behöver bolla en aktuell situation som stressar dig eller ter sig svårlöst. Det kan handla om en enskild elev eller kursdeltagare, hur du ska hantera en konflikt i gruppen, en pedagogisk utmaning eller något som har med dig själv som pedagog och ledare att göra.
3 x 50 minuter

Utbildningar för dig och dina kollegor

Jag erbjuder längre kurser, workshops och inspirationsföreläsningar. Jag skräddarsyr gärna ett upplägg som passar er verksamhet.
Populära kunskapsområden är:

Gruppdynamik och ledarskap för pedagoger – grund

När du som pedagog har en teoretisk förståelse för gruppens utveckling och kan motivera det du gör som ledare då får du förtroende att utforma ditt ledarskap på ett både mer personligt och effektivt sätt.

Ge arbetslaget en gemensam grund för att reflektera kring processerna i era grupper, få redskap att coacha varandra i vardagen och stå tryggare och mer kreativa genom läsårets olika utmaningar.

Målgrupp: Pedagoger, lärare och utbildare.
Mål: Du har en grundläggande kunskap om  gruppers utveckling utifrån IMGD och vad som krävs av ledarrollen i varje fas. Du har praktiska verktyg för hur du som ledare kan stötta gruppens utveckling.

Exempel på innehåll:
Grupputveckling enligt Susan A. Wheelans modell IMGD
Vad krävs av mig som ledare i gruppens olika faser?
Hur kan jag stötta gruppens utveckling?
Vad skiljer utbildningsgrupper från arbetsgrupper och team?
Reflektion kring egna exempel

Hantera motstånd och konflikt – fördjupning

Att bli bättre på att hantera konflikter är den utveckling som lärare oftast efterfrågar. God undervisning förutsätter samarbete och arbetsro i klassrummet. Lär dig mer om hur du leder gruppen dit.

Målgrupp: Pedagoger, lärare och utbildare.
Mål: Du har kunskap om konflikt som utvecklingsarena. Du har reflekterat kring ett eget case. Du har större beredskap att leda dig själv och din grupp genom konflikter.
Metod: Föreläsning varvas med reflektion, samtal och övningar. Du tar med dig ett exempel, ett case, från din vardag som blir en del av kursens material.

Exempel på innehåll:
Konflikt som en möjlighet till utveckling.
Nyfiken på konflikter.
Ta hand om mig själv som ledare.
Lära gruppen hantera sina konflikter.
Sakkonflikt vs personkonflikt
Gemensam reflektion kring egna case.
Ledarrollen och känslorna.
Konfliktens individer, grupp, organisation, samhälle.

Starta och avsluta en grupp – fördjupning

Att få personer att vilja kliva in och tillsammans landa som grupp är en av pedagogens stora utmaningar. Med en ökad förståelse för processen blir det lättare att läsa av vilka verktyg som behövs. Och en bra start kan ge positiva återverkningar på hela läsåret.

Målgrupp: Pedagoger, lärare och utbildare.
Mål: Du har kunskap om grupprocessen att gå samman i och att avsluta en grupp. Du har reflekterat kring ett eget case. Du har formulerat din checklista för att starta och avsluta grupper.
Metod: Föreläsning varvas med reflektion, samtal och övningar. Dina erfarenheter av grupper från din pedagogiska vardag blir en del av kursens material.

Exempel på innehåll:
Från person till gruppmedlem.
Vad vi tar med oss in i gruppen.
Gruppens inre nätverk.
Lyssna efter gruppens röst.
Heller fly än illa fäkta.
Unfinished business.Kontakta mig
Maila: malin(at)elgborns.se
Ring: 073-612 76 69

För dig som leder pedagoger

Du som rektor eller verksamhetschef leder pedagoger, men också andra yrkesgrupper. Dessutom samverkar du förmodligen med fler intressenter i nätverket kring er organisation. Många jag pratar med behöver se på hela det sociala nätverket för att se vad som hindrar verksamheten från att utvecklas på det sätt och i den takt som man vill. Om du tror att en beteendevetares perspektiv kan vara hjälpsamt för din organisation, boka ett möte med mig. Det kostar ingenting.