En ko och en flicka står vända mot varandra.

En kreativ katalysator

Två lejon vid ett träd, en sitter upp och tittar rakt mot betraktaren.

Leda grupper

För pedagoger som vill utveckla sitt ledarskap och för dig som vill bli mer bekväm med att leda grupp, på jobbet eller i föreningslivet

En Brio-docka står vänd mot betraktaren på en av tangenterna till en skrivmaskin Lettera 32.

Skriv bättre

För dig som vill fördjupa och effektivt utveckla ditt skrivande

En närbild på ett öga.

Kontakt

Maila: malin(at)elgborns.se
Ring: 073-612 76 69

En kreativ katalysator

Världen förändras hela tiden. Vi behöver både landa i oss själva och öka vår spontanitet för att möta och driva förändring på ett adekvat sätt.

Vårt uppdrag är att stödja din kreativa process. Det gör vi genom att hålla ihop processen, vara följsamma, dela med oss av vår kunskap och genom att utmana. Tillsammans skapar vi ett rum för utforskande, utveckling och färdighetsträning.