Om

Säkra drivet i företaget

Att leda en välfungerande grupp kan kännas magiskt. Energigivande, kreativt och utvecklande. Mitt mål är att fler ska ha goda upplevelser av att leda och arbeta i grupp. Därför hjälper jag chefer och medarbetare att utvecklas i sina roller. När du har en teoretisk förståelse för gruppens psykologi och kan motivera det du gör, så får du ökat förtroende och du blir  mer fri att utforma ditt ledarskap på ett personligt och effektivt sätt.

Växtkraft är ett samarbete mellan Carina Ridenius och mig där vi som en extern part ser till att ditt företag har det som krävs för att hålla full fart framåt och samtidigt ge dig frihet att bygga fler affärer. 

Jag är även en del av advisoryboards.se , som hjälper dig att hitta rätt rådgivare till ditt advisoryboard. Här får du kunskap, artiklar, tips och vägledning för hur man sätter ihop ett bra team av rådgivare.

Jag har alltid varit intresserad av grupper och ledarskap och som folkhögskollärare fick jag en massa erfarenhet av att leda vuxna människor. Men det var först när jag påbörjade min utbildning i psykodrama som min ledarskapsförmåga fick sig en skjuts. Jag fick en bättre förståelse för gruppens processer och för mig själv och min egen roll. Det gjorde mig tryggare, friare och mer nyfiken.

Att jag fortsatt att utbilda mig inom det beteendevetenskapliga området har varit värdefullt för mig som ledare, också senare när jag började arbeta med marknadskommunikation och att leda olika utvecklingsprojekt.   Jag har dryga tio års erfarenhet som projektledare och marknadskommunikatör, framför allt inom offentlig verksamhet.

Jag har flera utbildningar och en mängd kurser i bagaget. Det hör till när man arbetar med det mellanmänskliga fältet, att hålla sig ajour och fortsätta utvecklas hela yrkeslivet.

Jag har en master (MA) i psykodrama, en gruppterapeutisk metod som använder improviserad iscensättning av livsberättelser som verktyg. Jag är en av få i Sverige som erbjuder psykodrama till företag och organisationer, i coachning, workshops och föreläsningar. Här kan framtids- och scenariodesign vara särskilt intressant för företag som vill fatta bättre beslut, skapa strategier eller innovationer genom att utmana sina antaganden om framtiden.

Jag fungerar som en kreativ katalysator till din vardag. Tillsammans skapar vi ett rum för utforskande, utveckling och färdighetsträning.

En tom stol

En röd stol vänd mot betraktaren

Den tomma stolen är en teknik som Jacob Levy Moreno använde sig av redan från början. Psykodramas födelse, premiären, var med en tom stol. Den 1 april 1921 hyrde Moreno Das Komödien Haus i Wien och bjöd in till en föreställning. Dubbelmonarkin Österrike-Ungern hade upplösts tre år tidigare och samhället präglades av oro. 

När ridån gick upp stod Moreno ensam på scenen iklädd narrdräkt. Bredvid honom stod en tron med en krona och en lila mantel. Moreno berättade att han letade efter en kung, den kung som kommer ur folket och en ledare vars egenskaper gör honom till ett naturligt val. Och så bad han publiken att komma upp på scenen för att berätta vad de ville se i en ledare, och om de ville, pröva att sitta på tronen.

Moreno hade ambitionen att förändra teatern i grunden. Han knyter an till en antik teater men bryter så upp gränserna mellan scen och publik. För sin teatergrupp som hade ett par aktiva år efter föreställningen på Das Komödien Haus formulerade han fyra principer. Teatern ska inte ha något manus, publiken ska delta så att det blir en teater utan publik, alla är aktörer, allt improviseras, handlingen, orden, möten och konfliktlösning är improviserade. Den gamla scenen ersätts av en ny. ”the open stage, the space-stage, the open space, the space of life, life itself”

Du kan pröva själv att fundera över vem som styr samhället där du lever, eller kanske ditt liv:
Vem sitter på stolen?
Vem vill du ska sitta på stolen?
Om du satt på stolen, vad skulle du göra då?

Hur gick det då? Föreställningen blev ett fiasko. Publiken var inte alls beredd att kliva upp på scenen. Några deltog men minst lika många tappade tålamodet och gick. Det utforskande som Moreno ville bjuda in till blev inte av. Men det blev en startpunkt.

Moreno fortsatte att utveckla sina metoder, först med sin improvisationsteatergrupp och senare, efter emigrationen till USA, framför allt inom psykiatrin. Moreno är tillsammans med SH Foulkes (gruppanalysens fader), den som utvecklar gruppterapin. 1973 grundade han IAGP, The International Association for Group Psychotherapy, en organisation som idag tillägnas dem båda.

Källa: Marineau, René F. 2013. Jacob Levy Moreno 1889-1974 Father of psychodrama, sociometry and group psychotherapy. Princeton: Psychodrama Press