Chef

Led effektivt och hållbart – coachning

Du vill ha ökad kompetens att leda dina medarbetare på ett effektivt och hållbart sätt.

Er förmåga att samarbeta är motorn som driver ditt företag framåt. Det kräver av dig att du skapar struktur, leder för framgång och har mod att vara i de besvärliga mötena öga mot öga.

Med ökad kompetens stärker du företaget för framtiden och du får en tryggare, roligare och mer effektiv ledarskapsvardag.Arbeta bättre tillsammans i grupp

Att arbeta effektivt i grupp ställer krav på dig och dina medarbetare att ta eget ansvar, omvärldsbevaka, driva arbetet framåt, kommunicera väl och lösa vardagliga konflikter. Det blir lättare om alla i organisationen förstår helheten och sin egen del i den. Det handlar den här utbildningen om.


Efter utbildningen kommer du och dina medarbetare:

  • Sluta boka möten utan tydliga mål
  • Kommunicera bättre
  • Förebygga konflikter
  • Driva företagets utveckling tillsammans

Utbildningens innehåll skräddarsys för er i samråd med mig. Några av följande områden kommer vara aktuella:

  • Förmågan att se ert samarbete ur ett organisations- och ett individperspektiv.
  • Ökad förståelse för era olika roller i organisationen.
  • Förmågan att hantera vardagliga konflikter.
  • Kunskap om hur brus i kommunikationen blir ett hinder för gott samarbete.
  • Ansvarstagande och driv utifrån roll i organisationen.Kontakta mig
Maila: malin(at)elgborns.se
Ring: 073-612 76 69

Jag har fått ett språk och ett system som underlättar när jag pratar om gruppdynamikens utveckling med mina kollegor.

Kursdeltagare på Gruppdynamik och ledarskap