Chef

Webbkurs Förstå gruppen på gruppnivå

Vill du ha bättre resultat och färre konflikter?

Jag har kokat ned 20 års erfarenhet av att arbeta med grupper till en startkurs för dig som är ovan vid att tänka på gruppen som grupp. Du kan göra den på några timmar, du kan också låta den komma in och förändra hur du arbetar i grunden.  

Det här är en kurs för dig som vill kunna hjälpa dina medarbetare att samarbeta bättre, få ett högre engagemang och bättre resultat. Utan att det blir mer arbetsamt för dig.

Casehandledning

Du behöver bolla en aktuell situation som stressar dig eller ter sig svårlöst.
3 x 50 minuter

Individuellt ledarskapsprogram

För dig som vill ta tag i din egen utveckling. Var är du just nu? Vart är du på väg? Behöver du både reflektera, fylla på med kunskap och träna nytt beteende?
Jag utformar ett program med utbildning och individuell handledning efter ditt utvecklingsbehov. Du påverkar både intensitet och innehåll, men ger dig själv de 6-12 månader som du behöver för att både träna och testa dina fördjupade kunskaper.
Exempel på innehåll: Gruppdynamik IMGD, svåra samtal, motstånd och konflikt, coacha i vardagen, processleda kreativitet.

Inspirationsdag för ledningsgruppen

Utvecklas tillsammans. Vill ni skapa samsyn och ge er organisation ett lyft? Bli bättre på att använda mål, förbättra er kommunikation eller få ökat medarbetarengagemang? Kunskap, reflektion och träning utlovas.Kontakta mig
Maila: malin(at)elgborns.se
Ring: 073-612 76 69

Jag har fått ett språk och ett system som underlättar när jag pratar om gruppdynamikens utveckling med mina kollegor.

Kursdeltagare på Gruppdynamik och ledarskap