Integritetspolicy

Vad är GDPR?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som reglerar hur personuppgifter får hanteras, lagras och spridas. GDPR innehåller dataskyddsprinciper och krav som måste följas i hanteringen av personuppgifter.

Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar och att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används, också om det sker i ett annat land.

Du kan också läsa mer om GDPR hos Datainspektionen.

Vilka personuppgifter vi sparar

Vi sparar de uppgifter som behövs för att kontakta dig för försäljning och leverans av våra tjänster.

Uppgifterna är:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Kontaktnoteringar

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att kostnadsfritt ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter. Du har alltid rätt att få uppgifter korrigerade om det är något som inte stämmer alternativt få uppgifter borttagna från vårt system. Du har alltid din rätt att bli ”bortglömd” det vill säga plockas bort helt från vårt system.

Undantaget är uppgifter som vi på laglig grund måste spara för att uppfylla avtal med dig som kund, bokföringslagen och konsumentköplagen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Malin Elgborn, Elgborns Kommunikation
Nordostpassagen 17
413 11 Göteborg
org.nr. 730814-4901
tel 073-612 76 69

Mer information

Länkar till andra företags integritetspolicy vars produkter vi använder för vår administration och lagring av uppgifter: One.com, myflow