En röd stol vänd mot betraktaren

Den tomma stolen är en teknik som Moreno använde sig av från början. Psykodramas födelse, premiären, var med en tom stol.

Den 1 april 1921 hyrde Moreno Das Komödien Haus i Wien och bjöd in till en föreställning. Dubbelmonarkin Österrike-Ungern hade upplösts tre år tidigare och samhället präglades av oro. 

När ridån gick upp stod Moreno ensam på scenen iklädd narrdräkt. Bredvid honom stod en tron med en krona och en lila mantel. Moreno berättade att han letade efter en kung, den kung som kommer ur folket och en ledare vars egenskaper gör honom till ett naturligt val. Och så bad han publiken att komma upp på scenen för att berätta vad de ville se i en ledare, och om de ville, pröva att sitta på tronen.

Moreno hade ambitionen att förändra teatern i grunden. Han knyter an till en antik teater men bryter så upp gränserna mellan scen och publik. För sin teatergrupp som hade ett par aktiva år efter föreställningen på Das Komödien Haus formulerade han fyra principer:

Teatern ska inte ha något manus, publiken ska delta så att det blir en teater utan publik, alla är aktörer, allt improviseras, handlingen, orden, möten och konfliktlösning är improviserade. Den gamla scenen ersätts av en ny ”the open stage, the space-stage, the open space, the space of life, life itself”

Du kan pröva att själv fundera över vem som styr samhället där du lever, eller kanske ditt liv:
Vem sitter på stolen?
Vem vill du ska sitta på stolen?
Om du satt på stolen, vad skulle du göra då?

Hur gick det då? Föreställningen blev ett fiasko. Publiken var inte alls beredd att kliva upp på scenen. Några deltog men minst lika många tappade tålamodet och gick. Det utforskande som Moreno ville bjuda in till blev inte av. Men det blev en startpunkt.

Moreno fortsatte att utveckla sina metoder, först med sin improvisationsteatergrupp och senare, efter emigrationen till USA, framför allt inom psykiatrin. Moreno är tillsammans med SH Foulkes (gruppanalysens fader), den som utvecklar gruppterapin. 1973 grundade han IAGP, The International Association for Group Psychotherapy, en organisation som idag tillägnas dem båda.

Källa: Marineau, René F. 2013. Jacob Levy Moreno 1889-1974 Father of psychodrama, sociometry and group psychotherapy. Princeton: Psychodrama Press