Vad är egentligen en grupp? Hur ska jag som ledare ta mig an den? Även om gruppen du leder kan bestå av en utmanande heterogen samling individer så kan du tjäna mycket på att också se till gruppen.

Vad betyder det? För att leda en grupp behöver du kommunicera med var och en i gruppen, men du behöver också kommunicera med gruppen som grupp. Gruppen består förstås av en mängd individer, men gruppen är något mer än dem, gruppen finns i relationerna mellan gruppdeltagarna.

Gruppdeltagarna agerar i förhållande till varandra och skapar en stämning, en situation och ett gruppklimat. Detta gruppklimat påverkar var och en av deltagarna, som var och en, genom sina handlingar, påverkar gruppklimatet. Det är som en cirkulär, dynamisk påverkan mellan individ och grupp. Man kan säga att gruppen utvecklar sin egen identitet, skild från deltagarna. Och man kan prata om gruppen som något man trivs i eller inte, någon man gärna tillhör eller vill fly ifrån. 

Har du span på din grupp? Varför finns gruppen du leder? Hur är den organiserad? Vilka regler finns i gruppen, uttalade och outtalade? Hur kommunicerar ni med varandra i gruppen? Vem kommunicerar med vem? Vilka insatser gör du för att stötta olika typer av beteende i gruppen?

Beroende på vilken grupp det är och vilket fokus du har finns olika teoretiska ramverk för och synvinklar på grupper. Det centrala för grupper är hur deltagarna relaterar till varandra. Gruppen är den väv av relationer som finns och utvecklas mellan deltagarna, inklusive dig själv som ledare. Det är inte individerna utan individernas inbördes relationer som utgör gruppens fundament.

Som gruppledare kan det kännas överväldigande att utöver individerna förhålla sig till gruppen, att läsa av den och leda den. Har du läst såhär långt känner du dig kanske inte alls så glad över att ha fått ännu en individ, gruppen, på halsen. Men med tiden blir det lättare att leda grupper när du aktivt också leder gruppen som grupp.